Dall’ inferno [?] al paradiso ? IV część I Symfonii Gustava Mahlera (PL) [PDF]

Basso Continuo – Compositio Extemporanea (PL) [PDF]
Tekst o improwizacji i basso continuo oraz ich roli w okresie pomiędzy Euridice Periego a Schöpfung Haydna.
Tekst wydrukowany w „Kluczu” – piśmie Akademii Muzycznej w Katowicach

Basso Continuo we Włoszech I Niemczech pierwszej połowy XVIII wieku (PL) [PDF]
Praca magisterska

Musikalisches Vielerley (PL) [PDF]
Musikalisches Vielerley (ENG) [PDF]
O niemieckiej barokowej muzyce klawiszowej

Muzyka gestu: idiom recytatywu i swobodnej fantazji w koncertach klawesynowych Johanna Gottfrieda Müthela (PL) [PDF]
Praca doktorska