Timor et Tremor, 2008 [PDF] [MP3]
Kanon na głos i wiolonczelę

Schlußstück, 2007 [PDF] [MP3]
Do wiersza R.M. Rilkego
Pamięci ofiar zawalenia się Hali Targów Katowickich
w styczniu 2006r

Pictures from the e…, 2007 [PDF]
6 krótkich utworów na chór i zespół kameralny

One of the concerts, 2009 [PDF]
„Wariacja” na temat V Koncertu Brandenburskiego